Yanmar Nhật Bản

Yanmar Nhật Bản, tất cả các vấn đề cần biết về Yanmar Nhật Bản. Các tin tức về Yanmar Nhật Bản mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Yanmar Nhật Bản tại nhanong.com.vn

Có thể nói, cấy kết hợp vùi phân là kỹ thuật hiệu quả cần được khuyến cáo nhân rộng trong sản xuất để thay thế phương pháp cấy máy và bón phân thông thường. Bón vùi sâu phân đạm là biện pháp hiệu quả để giảm sự bốc hơi phân bón. Bón vùi phân có thể làm phân bố thành phần dinh dưỡng đến rễ, giảm mất đi thành phần dinh dưỡng, gia tăng hấp thụ urê của cây, tăng hiệu suất sử dụng phân đạm.