xuất khẩu hồ tiêu

xuất khẩu hồ tiêu, tất cả các vấn đề cần biết về xuất khẩu hồ tiêu. Các tin tức về xuất khẩu hồ tiêu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về xuất khẩu hồ tiêu tại nhanong.com.vn

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến mục tiêu xuất khẩu 280.000 tấn, trị giá khoảng 800 triệu USD trong năm 2020 khó đạt được.