xử lý nước

xử lý nước, tất cả các vấn đề cần biết về xử lý nước. Các tin tức về xử lý nước mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về xử lý nước tại nhanong.com.vn

Đó là khuyến cáo của Trung tâm Giống và kỹ thuật thủy sản tỉnh Phú Yên khi kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường nước đợt 2/2019 tại vùng nuôi huyện Đông Hòa cho thấy các chỉ tiêu môi trường nằm ngoài ngưỡng giới hạn cho phép.