xóa sổ trại lợn

xóa sổ trại lợn, tất cả các vấn đề cần biết về xóa sổ trại lợn. Các tin tức về xóa sổ trại lợn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về xóa sổ trại lợn tại nhanong.com.vn

Trại giam số 5 tại Nông trường Thống Nhất, huyện Yên Định (Thanh Hóa) có 2 hệ thống chuồng trại với quy mô khoảng 4.000 con lợn, hiện toàn bộ diện tích đều bị ngập sâu.