xây dựng vùng chăn nuôi an toàn

xây dựng vùng chăn nuôi an toàn, tất cả các vấn đề cần biết về xây dựng vùng chăn nuôi an toàn. Các tin tức về xây dựng vùng chăn nuôi an toàn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về xây dựng vùng chăn nuôi an toàn tại nhanong.com.vn

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà, hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu