xây dựng ntm ở hà tĩnh

xây dựng ntm ở hà tĩnh, tất cả các vấn đề cần biết về xây dựng ntm ở hà tĩnh. Các tin tức về xây dựng ntm ở hà tĩnh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về xây dựng ntm ở hà tĩnh tại nhanong.com.vn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa trích 43,5 tỷ đồng khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.