Xã Vân Nam

Xã Vân Nam, tất cả các vấn đề cần biết về Xã Vân Nam. Các tin tức về Xã Vân Nam mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Xã Vân Nam tại nhanong.com.vn

Giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội xác định chuối là một trong những cây chủ lực hướng tới xuất khẩu nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp Thủ đô bền vững.