vừng đen

vừng đen, tất cả các vấn đề cần biết về vừng đen. Các tin tức về vừng đen mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về vừng đen tại nhanong.com.vn

Quy trình gồm 9 biện pháp kỹ thuật, canh tác mè theo hướng thâm canh trên chân đất lúa: