vừa bảo đảm phòng dịch Covid-19

vừa bảo đảm phòng dịch Covid-19, tất cả các vấn đề cần biết về vừa bảo đảm phòng dịch Covid-19. Các tin tức về vừa bảo đảm phòng dịch Covid-19 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về vừa bảo đảm phòng dịch Covid-19 tại nhanong.com.vn

Công ty CP Gốm Chu Đậu đứng chân tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (là 1 trong 5 tâm dịch của địa phương thời gian vừa qua), bởi vậy hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng.