vốn ODA

vốn ODA, tất cả các vấn đề cần biết về vốn ODA. Các tin tức về vốn ODA mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về vốn ODA tại nhanong.com.vn

Thực tế, có tình trạng nhiều Bộ, ngành, đơn vị đề nghị trả lại kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài (ODA) năm 2020, nhiều nơi không có nhu cầu sử dụng vốn, đề nghị chuyển cho các Bộ, ngành, địa phương khác. Đơn cử, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị hủy 1.808 tỷ đồng/3.638 tỷ đồng dự toán của Bộ để chuyển cho các Bộ, địa phương khác.