vốn FDI

vốn FDI, tất cả các vấn đề cần biết về vốn FDI. Các tin tức về vốn FDI mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về vốn FDI tại nhanong.com.vn

Môi trường kinh doanh nông nghiệp của Việt Nam chỉ ở dưới mức trung bình chung của thế giới và chỉ xếp trên Lào, Campuchia và Myanmar nếu chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á.