Với UBND

Với UBND, tất cả các vấn đề cần biết về Với UBND. Các tin tức về Với UBND mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Với UBND tại nhanong.com.vn

Tổng cục Thủy sản đề xuất kiến nghị Chính phủ cần sớm cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP để khôi phục sản xuất cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai. Bổ sung nguồn lực đầu tư hạ tầng các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung, đáp ứng điều kiện về nuôi trồng thủy sản và phòng chống thiên tai. Có cơ chế chính sách về vay vốn ưu đãi cho người dân bị thiệt hại để có thể sớm khôi phục sản xuất.