Với 92

Với 92, tất cả các vấn đề cần biết về Với 92. Các tin tức về Với 92 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Với 92 tại nhanong.com.vn

Ngoài việc duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận trước đó, năm 2021, các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang đã đăng ký mới 92 sản phẩm OCOP và đăng ký tham gia đánh giá nâng hạng sao cho 14 sản phẩm.