Việt Yên

Việt Yên, tất cả các vấn đề cần biết về Việt Yên. Các tin tức về Việt Yên mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Việt Yên tại nhanong.com.vn

Ngoài việc duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận trước đó, năm 2021, các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang đã đăng ký mới 92 sản phẩm OCOP và đăng ký tham gia đánh giá nâng hạng sao cho 14 sản phẩm.

Bắc Giang sẽ đẩy mạnh hơn nữa phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất chuyên canh, tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.