Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam

Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, tất cả các vấn đề cần biết về Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam. Các tin tức về Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam tại nhanong.com.vn

6 năm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand (PFR) với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam (SOFRI) và Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (SIAEP) là chọn ra 3 giống thanh long triển vọng, cùng quy trình canh tác và cải thiện công nghệ sau thu hoạch.