vệ sinh an toàn thực phẩm

vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả các vấn đề cần biết về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các tin tức về vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhanong.com.vn

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã triển khai mô hình “Trồng thâm canh cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, với quy mô 5ha, tại 2 xã Nam Hương (huyện Thạch Hà) và xã Thường Nga (huyện Can Lộc).