vẫn còn lỏng lẻo

vẫn còn lỏng lẻo, tất cả các vấn đề cần biết về vẫn còn lỏng lẻo. Các tin tức về vẫn còn lỏng lẻo mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về vẫn còn lỏng lẻo tại nhanong.com.vn

Để phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định, một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra là ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, trên thực tế, mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp vẫn lỏng lẻo...