vải chính vụ

vải chính vụ, tất cả các vấn đề cần biết về vải chính vụ. Các tin tức về vải chính vụ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về vải chính vụ tại nhanong.com.vn

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, cho biết, trà vải sớm của tỉnh này đang trong giai đoạn nở hoa, đạt tỷ lệ ra hoa khoảng 90 - 95%.