vaccine

vaccine, tất cả các vấn đề cần biết về vaccine. Các tin tức về vaccine mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về vaccine tại nhanong.com.vn

Các nhà khoa học đã phân lập được một chủng virus ASF có độc lực thấp từ một con lợn rừng được nuôi ở Latvia từ năm 2017, tiền đề quan trọng để sản xuất vaccine ASF.