ứng dụng nông nghiệp

ứng dụng nông nghiệp, tất cả các vấn đề cần biết về ứng dụng nông nghiệp. Các tin tức về ứng dụng nông nghiệp mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về ứng dụng nông nghiệp tại nhanong.com.vn

Tại hội thảo lựa chọn và ứng dụng hiệu quả công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, do Bộ NN-PTNT phối hợp tỉnh Long An tổ chức, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Từ đầu năm 2010 đến nay, Sở Khoa học - công nghệ đã thực hiện 30 đề tài, dự án ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều đề tài đã nghiệm thu, chuyển giao cho Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn để chuyển giao đến nông dân.