tưới tiếc kiện

tưới tiếc kiện, tất cả các vấn đề cần biết về tưới tiếc kiện. Các tin tức về tưới tiếc kiện mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tưới tiếc kiện tại nhanong.com.vn

Với việc ứng dụng hiệu quả công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước, việc nhân rộng các mô hình tưới công nghệ cao của Lào Cai được đánh giá có nhiều triển vọng tích cực, đặc biệt đối với các mô hình tưới nhỏ giọt cho cây chuối mô, cây ăn quả.