tu hài thương phẩm

tu hài thương phẩm, tất cả các vấn đề cần biết về tu hài thương phẩm. Các tin tức về tu hài thương phẩm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tu hài thương phẩm tại nhanong.com.vn

Có 2 hình thức nuôi chính: nuôi trong lồng treo trên bè hoặc giàn treo cố định, gọi tắt là "nuôi treo” và nuôi trên mặt bãi tự nhiên hoặc bãi cải tạo, gọi tắt là "nuôi đáy".