TS Lê Quốc Thanh Giám

TS Lê Quốc Thanh Giám, tất cả các vấn đề cần biết về TS Lê Quốc Thanh Giám. Các tin tức về TS Lê Quốc Thanh Giám mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về TS Lê Quốc Thanh Giám tại nhanong.com.vn

Ngày 7/11/2020 tại Đồng Nai, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Công ty Bayer Việt Nam và tổ chức Grow Asia trao tặng gói hỗ trợ ngô giống cho 10.000 nông hộ sản xuất nhỏ trong địa phương.