trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4

trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4, tất cả các vấn đề cần biết về trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4. Các tin tức về trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 tại nhanong.com.vn

Tàu cá TB96666TS đang khai thác hải sản cách phía đông Mũi Điện khoảng 72 hải lý thì bị tàu hàng Olympia (quốc tịch Marshal) đâm chìm.