trụ tiêu sống

trụ tiêu sống, tất cả các vấn đề cần biết về trụ tiêu sống. Các tin tức về trụ tiêu sống mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trụ tiêu sống tại nhanong.com.vn

Cây tiêu (Piper nigrum L.) có thể được trồng trên trụ chết như trụ gỗ, trụ xi măng, gạch… và trên các loại cây trụ sống như lồng mức, muồng đen, keo dậu, cau…