trồng xen cây hồ tiêu

trồng xen cây hồ tiêu, tất cả các vấn đề cần biết về trồng xen cây hồ tiêu. Các tin tức về trồng xen cây hồ tiêu mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng xen cây hồ tiêu tại nhanong.com.vn

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Quyết định số 3702/QĐ-BNN-TT ngày 24/9/2018 về Quy trình trồng xen cây hồ tiêu, cây bơ, cây sầu riêng trong vườn cà phê vối. Sau đây xin gửi đến quý bạn đọc Kỹ thuật trồng xen cây hồ tiêu trong vườn cà phê vối