trồng ngô lai

trồng ngô lai, tất cả các vấn đề cần biết về trồng ngô lai. Các tin tức về trồng ngô lai mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng ngô lai tại nhanong.com.vn

Cây ngô lai có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất có thành phần cơ giới nhẹ, đất phù sa được bồi đắp hàng năm, đất đỏ, đất bạc màu... Nhưng thích hợp nhất là đất phù sa được bồi đắp hàng năm, kế đến là đất đỏ.