trồng na sai quả

trồng na sai quả, tất cả các vấn đề cần biết về trồng na sai quả. Các tin tức về trồng na sai quả mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng na sai quả tại nhanong.com.vn

Để cho cây na sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao, ngoài chế độ chăm sóc (tưới nước, bón phân…) thì công tác phòng trừ sâu bệnh hại na có tính chất quyết định.