trồng keo lai

trồng keo lai, tất cả các vấn đề cần biết về trồng keo lai. Các tin tức về trồng keo lai mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng keo lai tại nhanong.com.vn

Keo lai (Acacia hybrid) là giống lai tự nhiên giữa keo tai tượng (Acacia mangium) và keo lá tràm (Acacia auriculiformis).