trồng cây xanh ở hà tĩnh

trồng cây xanh ở hà tĩnh, tất cả các vấn đề cần biết về trồng cây xanh ở hà tĩnh. Các tin tức về trồng cây xanh ở hà tĩnh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng cây xanh ở hà tĩnh tại nhanong.com.vn

Thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2021, các địa phương và người dân Hà Tĩnh đang ra sức phủ xanh các tuyến đường, vùng đồi - rừng, phấn đấu đạt chỉ tiêu 3 triệu cây xanh vào cuối năm.