trồng cây thế mạnh

trồng cây thế mạnh, tất cả các vấn đề cần biết về trồng cây thế mạnh. Các tin tức về trồng cây thế mạnh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng cây thế mạnh tại nhanong.com.vn

Từ đầu năm đến nay, nông dân Tam Bình (Vĩnh Long) đã cải tạo 127ha vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Huyện tập trung từ nay đến cuối năm cải tạo hết 78ha vườn kém hiệu quả.