trồng bắp cải

trồng bắp cải, tất cả các vấn đề cần biết về trồng bắp cải. Các tin tức về trồng bắp cải mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trồng bắp cải tại nhanong.com.vn

Một trong những cây trồng chủ lực của sản xuất rau vụ đông chính là bắp cải. Kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến bà con quy trình kỹ thuật trồng bắp cải hiệu quả.

chọn đất không bị ô nhiễm, không chịu ảnh hưởng của chất thải công nghiệp, bệnh viện và các nguồn ô nhiễm khác.