truyền hình

truyền hình, tất cả các vấn đề cần biết về truyền hình. Các tin tức về truyền hình mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về truyền hình tại nhanong.com.vn

Không một ngày được đào tạo tại các trường liên quan đến điện ảnh, diễn xuất… nhưng họ - những cán bộ khuyến nông làm công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật trên sóng truyền hình vẫn hằng ngày miệt mài với nhiệm vụ truyền tải các kiến thức kỹ thuật đến với đông đảo người dân một cách chân thực, sống động, nhằm giúp người dân dễ dàng áp dụng trong thực tiễn sản xuất hộ gia đình. Chúng tôi gọi họ là những “diễn viên" không chuyên của người nông dân.