truy xuất nguồn gốc thủy sản

truy xuất nguồn gốc thủy sản, tất cả các vấn đề cần biết về truy xuất nguồn gốc thủy sản. Các tin tức về truy xuất nguồn gốc thủy sản mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về truy xuất nguồn gốc thủy sản tại nhanong.com.vn

Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trong cả nước đã được đầu tư, nâng cấp và đi vào hoạt động; tuy nhiên, hiệu quả vai trò của cảng cá trong việc tham gia vào quản lý hoạt động khai thác thủy sản chưa rõ nét, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…