Trần Văn Nam

Trần Văn Nam, tất cả các vấn đề cần biết về Trần Văn Nam. Các tin tức về Trần Văn Nam mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Trần Văn Nam tại nhanong.com.vn

Thời gian qua, với sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân Việt Nam, nhà nông cả nước luôn tích cực sản xuất, làm giàu chính đáng, giúp nhau thoát nghèo. Những điểm sáng trên mặt trận nông nghiệp đã và đang hình thành nhiều mũi nhọn đột phá, góp phần hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.