Trần Thị Diện Trung

Trần Thị Diện Trung, tất cả các vấn đề cần biết về Trần Thị Diện Trung. Các tin tức về Trần Thị Diện Trung mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Trần Thị Diện Trung tại nhanong.com.vn

Bám sát định hướng của ngành Nông nghiệp và của tỉnh, trong năm 2020 Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã triển khai mô hình tại xã Hoàng Liên (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).