Trần Ngọc Hiền Phó Chủ

Trần Ngọc Hiền Phó Chủ, tất cả các vấn đề cần biết về Trần Ngọc Hiền Phó Chủ. Các tin tức về Trần Ngọc Hiền Phó Chủ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về Trần Ngọc Hiền Phó Chủ tại nhanong.com.vn

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, hiện diện tích thanh long toàn tỉnh này là 33.750 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt trên 690.000 tấn. Toàn tỉnh đã có khoảng 11.419 ha thanh long được công nhận đạt chuẩn VietGAP và 517 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP.