trà vải sớm

trà vải sớm, tất cả các vấn đề cần biết về trà vải sớm. Các tin tức về trà vải sớm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về trà vải sớm tại nhanong.com.vn

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, cho biết, trà vải sớm của tỉnh này đang trong giai đoạn nở hoa, đạt tỷ lệ ra hoa khoảng 90 - 95%.