tôm hùm càng đỏ

tôm hùm càng đỏ, tất cả các vấn đề cần biết về tôm hùm càng đỏ. Các tin tức về tôm hùm càng đỏ mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tôm hùm càng đỏ tại nhanong.com.vn

Tôm càng đỏ mười chân (còn gọi là tôm hùm đỏ) là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai bị du nhập vào Việt Nam vài năm nay theo dạng thực phẩm tươi sống, sinh sôi nhanh chóng, ăn tạp nên phá hại lúa.