tơ giang

tơ giang, tất cả các vấn đề cần biết về tơ giang. Các tin tức về tơ giang mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tơ giang tại nhanong.com.vn

“Mã Châu tơ lụa mỹ miều Sớm mai cửi mắc, ban chiều tơ giăng” Câu ca ấy đã theo làng lụa Mã Châu (thôn Châu Hiệp, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) hơn 400 năm với bao thăng trầm lịch sử.