tỉnh trà vinh

tỉnh trà vinh, tất cả các vấn đề cần biết về tỉnh trà vinh. Các tin tức về tỉnh trà vinh mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tỉnh trà vinh tại nhanong.com.vn

Nhiều nông dân cho rằng năm nay năng suất mía thấp, chỉ đạt từ 70-75 tấn/ha, giá bán thấp, cộng thêm chi phí về giống, nhân công, phân bón, nông dân lỗ khoảng 40 triệu đồng/ha