tiêu chí

tiêu chí, tất cả các vấn đề cần biết về tiêu chí. Các tin tức về tiêu chí mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tiêu chí tại nhanong.com.vn

Ngày 16/7, Văn phòng Điều phối XDNTM Hà Nội tổ chức họp báo về việc kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP tại Hà Nội.