tiên tiến

tiên tiến, tất cả các vấn đề cần biết về tiên tiến. Các tin tức về tiên tiến mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về tiên tiến tại nhanong.com.vn

Thời gian qua, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều cơ chế khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp; đưa thành tựu khoa học - công nghệ mới, công nghệ cao gắn với đào tạo nghề cho nông dân trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm…