thương hiệu khóm

thương hiệu khóm, tất cả các vấn đề cần biết về thương hiệu khóm. Các tin tức về thương hiệu khóm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thương hiệu khóm tại nhanong.com.vn

Từ ngày 19 đến 28-5, UBND huyện Tân Phước phối hợp với Công ty TNHH DV TM XD Thảo Vân tổ chức Hội chợ Thương mại “Lễ hội quảng bá thương hiệu khóm huyện Tân Phước năm 2017” (gọi tắt là Hội chợ).