thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới ở hà tĩn

thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới ở hà tĩn, tất cả các vấn đề cần biết về thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới ở hà tĩn. Các tin tức về thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới ở hà tĩn mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới ở hà tĩn tại nhanong.com.vn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa trích 43,5 tỷ đồng khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.