thuốc trừ rầy

thuốc trừ rầy, tất cả các vấn đề cần biết về thuốc trừ rầy. Các tin tức về thuốc trừ rầy mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thuốc trừ rầy tại nhanong.com.vn

Sagometro 50WG là thuốc trừ côn trùng chích hút, thuốc dạng cốm (WG), dễ tan và tan nhanh trong nước, được xếp nhóm độc IV (VN, USA), nhóm III (WHO), ít độc với người, cá, sinh vật thủy sinh, chim, ong.