thuốc

thuốc, tất cả các vấn đề cần biết về thuốc. Các tin tức về thuốc mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thuốc tại nhanong.com.vn

Ðể giảm bớt tác động xấu cho cây trồng và môi trường, ngành nông nghiệp đang thực hiện lộ trình từng bước loại bỏ hóa chất độc hại ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng. Ðồng thời, tăng dần tỷ lệ sử dụng thuốc BVTV sinh học an toàn với con người và môi trường lên 30% vào năm 2021.