thủ tướng Trần Đình Dũng

thủ tướng Trần Đình Dũng, tất cả các vấn đề cần biết về thủ tướng Trần Đình Dũng. Các tin tức về thủ tướng Trần Đình Dũng mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thủ tướng Trần Đình Dũng tại nhanong.com.vn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030.