thu hoạch vải thiều

thu hoạch vải thiều, tất cả các vấn đề cần biết về thu hoạch vải thiều. Các tin tức về thu hoạch vải thiều mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thu hoạch vải thiều tại nhanong.com.vn

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch vải thiều. Tuy nhiên, niên vụ vải năm nay được dự báo gặp nhiều khó khăn khi chưa thể xuất khẩu ngay sang thị trường Nhật Bản do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Bên cạnh đó, thời điểm thu hoạch vải cũng trùng vụ thu hoạch của Trung Quốc khiến cho trái vải sang thị trường này cũng gặp nhiều rào cản...