thời vụ trồng nấm

thời vụ trồng nấm, tất cả các vấn đề cần biết về thời vụ trồng nấm. Các tin tức về thời vụ trồng nấm mới nhất trong năm 2017. Mời các bạn đọc và chia sẻ các tin tức, video về thời vụ trồng nấm tại nhanong.com.vn

Nấm sò có thể trồng quanh năm, nhưng mùa vụ thuận lợi nhất từ tháng 9 năm truớc tới tháng 3 năm sau.